Arno Bonte

Raadslid GroenLinks Rotterdam

Meldpunt vuurwerkoverlast weer opengesteld

vuurwerk

Sinds zondag 22 december is het meldpunt vuurwerkoverlast.nl weer opengesteld. Het is het tweede jaar dat mensen rond de jaarwisseling daar de overlast van vuurwerk kunnen melden. Het meldpunt is een initiatief van 15 lokale GroenLinks-fracties en wordt ondersteund door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap.

De initiatiefnemers willen met het meldpunt de omvang van de vuurwerkoverlast in beeld brengen. Elk jaar wordt er weer meer en zwaarder vuurwerk afgestoken en neemt schade en het aantal vuurwerkslachtoffers toe. Oud en Nieuw is voor veel mensen steeds minder een feestje. De meldingen worden gebruikt om bij de landelijke en lokale politiek aan te dringen op maatregelen tegen vuurwerkoverlast. De initiatiefnemers zouden het liefst zien dat vuurwerk alleen bij professionele shows wordt afgestoken en niet door amateurs.

Vorig jaar stroomden er in twee weken tijd 80.000 klachten binnen bij het meldpunt. De meeste klachten gingen over te vroeg afgestoken vuurwerk, harde knallen en onveilige situaties op straat. Het meldpunt vuurwerkoverlast.nl is opengesteld tot vrijdag 4 januari. De meldingen worden daarna gebundeld in een rapport dat begin 2014 aan de Tweede Kamer en de burgemeesters van 15 gemeenten zal worden aangeboden.

Advertenties

Beteugel de betutteldrift

Illustratie: Renée Westerink

Na ruim tien jaar van toenemende betutteling wordt het tijd dat Rotterdam zich van het keurslijf van verbodspolitiek ontdoet. Dat pleidooi doet fractievoorzitter Arno Bonte van GroenLinks woensdag in de Rotterdamse politieke talkshow DRAAD.

GroenLinks maakt zich zorgen over de explosieve groei van verboden in de Maasstad. Zo zijn Rotterdammers in de afgelopen jaren geconfronteerd met een alcoholverbod in parken, samenscholingsverboden in wijken, een slaapverbod op gemeentebankjes, een blowverbod op pleinen, een verbod voor straatmuzikanten, een verbod op de Dance Parade en meest recent: een blafverbod voor honden.

Het afkondigen van verboden is een pavlovreactie geworden voor het oplossen van elk willekeurig maatschappelijk probleem, vindt Bonte. ‘De wildgroei aan verboden is een vorm van schijnveiligheid. Echt veilig wordt de stad er niet van.’

De toenemende betutteling leidt volgens Bonte tot een onwenselijke inperking van de vrijheid van Rotterdammers en tot een ongezelligere stad. ‘Generaties Rotterdammers zullen het zonder de Dance Parade moeten stellen, picknicken onder de Euromast kan alleen nog met alcoholvrij bier en voor het genieten van straatmuziek moeten Rotterdammers uitwijken naar andere (wereld)steden.’

De verbodsreflex van het stadsbestuur heeft een verstikkende werking op Rotterdam en de Rotterdammers, constateert Bonte. Hij wil de toenemende betutteling beteugelen. ‘De stad moet weer kunnen ademen!’

Lees hier het opiniestuk van Arno Bonte op Vers Beton over de verbodsreflex in Rotterdam.

Managers Odfjell strafrechtelijk aanpakken

Odfjell

Een ruime meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad wil dat het Openbaar Ministerie gaat onderzoeken of en in welke mate dossiers van verzwegen incidenten bij het olieopslagbedrijf Odfjell vernietigd zijn. Onder andere GroenLinks, Leefbaar Rotterdam en PvdA in de Rotterdamse gemeenteraad willen dat de onderste steen boven komt.

Arno Bonte (GroenLinks) in EenVandaag: “Ik vind dat het strafrechtelijk onderzoek wat nu naar Odfjell plaatsvindt over het niet melden van incidenten zich uit moet breiden naar het doelbewust vernietigen van dossiers. De verantwoordelijken moeten zich daarvoor verantwoorden bij de rechter. Het zijn managers geweest die daar of nu werken of in het verleden gewerkt hebben die doelbewust hebben besloten om een dossier te vernietigen, bewijsmateriaal te vernietigen. Dat vind ik zeer, zeer ernstig.”

Bekijk de reactie van Arno Bonte in de uitzending van EenVandaag over Odfjell.

Treinreizigers schrikken van cameraboom in hal CS

cameraboom

Veel treinreizigers zijn deze week geschrokken van de tientallen knalgele camera’s in het nieuwe Centraal Station. In het midden van de hal staan sinds enkele dagen twee opzichtige ‘camerabomen’, waarop elk een achttal camera’s is gemonteerd.

Fractievoorzitter Arno Bonte van GroenLinks heeft burgemeester Aboutaleb om opheldering gevraagd over de ‘wildgroei aan camera’s’ op het station. ‘Dit is een verkeerde manier om mensen welkom te heten in Rotterdam. Het station zou een rode loper naar de stad moeten vormen, in plaats daarvan worden bezoekers bij aankomst aangestaard door tientallen kanariegele camera’s.’

Nu hangen er ruim 80 camera’s verspreid over het station. Volgens bronnen bij ProRail, die verantwoordelijk is voor de gele camera’s, zou dat aantal in de komende maanden uitgebreid worden naar enkele honderden. Bonte wil dat de gemeente daar een stokje voor steekt. ‘De camera’s zijn intimiderend voor reizigers en ontsieren bovendien de mooie stationshal.’

Uitzetcentrum Rotterdam vertoont trekjes van Guantanamo Bay

uitzetcentrum

Het uitzetcentrum op Rotterdam The Hague Airport vertoont trekjes van het omstreden Amerikaanse gevangenenkamp Guantanamo Bay. Dat zegt fractievoorzitter Arno Bonte van GroenLinks in Rotterdam. Bonte bracht vrijdag samen met raadslid Nourdin el Ouali en Tweede Kamerlid Linda Voorman een bezoek aan het detentiecentrum en sprak met enkele vluchtelingen die er opgesloten zitten. Hij is geschokt.

Volgens de politicus worden de gevangenen onmenselijk behandeld. ‘Ze zijn hier zonder verblijfspapieren, maar hebben verder niets verkeerd gedaan. Mensen zitten hier maximaal 18 maanden, zonder proces en zonder dat ze iets te horen krijgen’, zegt Bonte. ‘Zoiets kan niet in een rechtsstaat als Nederland.’ Mensen die geen zicht hebben op terugkeer naar het land van herkomst zouden sowieso niet in het uitzetcentrum terecht moeten komen, vindt Bonte. Toch gebeurt dat volgens hem.

Sinds 30 april is er een hongerstaking gaande in het detentiecentrum Rotterdam. Opgesloten vluchtelingen protesteren zo tegen hun behandeling. Volgens hen zijn enkele hongerstakers mishandeld door bewakers en medewerkers van het Intern Bijstandsteam in het detentiecentrum Rotterdam. Vertrouwensarts Elcke Bonsen, die één van de vluchtelingen bijstaat, bevestigt dat verhaal. Haar cliënt, de honger -en dorststaker Bah uit Guinee, kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag klappen en trappen van bewakers en werd naakt afgevoerd naar een speciale beheersafdeling.

Eén van de problemen is volgens Bonte dat in het centrum particuliere beveiligers rondlopen. ‘Die weten totaal niet wat de rechten van gevangenen zijn, wat je wel en niet mag doen.’ Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad sprak zich donderdag uit voor het humaner maken van het detentieregime in uitzetcentrum Rotterdam.

Rotterdam wil gemeentelijke wietkwekerij

cannabis

De gemeenteraad van Rotterdam wil dat er legale wietplantages komen aan de rand van de stad. Dat moet onveilige teelt van wiet van brandgevaarlijke wietplantages in woonwijken voorkomen. Een meerderheid van de raad stemde voor een motie van GroenLinks en D66 om bij het kabinet voor die mogelijkheid te pleiten.

De strijd tegen illegale wietplantages kost volgens GroenLinks-fractievoorzitter Arno Bonte teveel politie-inzet en levert te weinig resultaat op. ‘Het is een waterbedeffect. Op het moment dat de politie een illegale plantage van de ene zolder ontmantelt, komt er op een zolder elders in de stad weer eentje bij.’

Een gemeentelijke wietplantage maakt volgens een meerderheid van de Rotterdamse raad een eind aan het tweeslachtige drugsbeleid. ‘Coffeeshops mogen wel wiet vérkopen, maar mogen het niet ínkopen. Daardoor blijft de teelt van wiet in het illegale circuit, met alle risico’s van dien’, zegt Bonte. ‘Met een gemeentelijke wietplantage voorkom je onveilige situaties en hou je controle op de kwaliteit van de wiet.’

De gemeente stemde ook voor een motie van GroenLinks om de loopafstand tussen coffeeshops en scholen niet op te rekken. Het kabinet wil een minimale loopafstand van 350 meter van coffeeshops tot scholen. In Rotterdam is die afstand nu 250 meter. Als gevolg van de aanscherping zouden ruim 10 Rotterdamse coffeeshops hun deuren moeten sluiten. De raad sprak zich uit om het aantal van 45 Rotterdamse coffeeshops op peil te houden, om straathandel te voorkomen.

Bekijk hier het item over de gemeentelijke wietplantage op RTL Nieuws.

Toename vuurwerkoverlast door versoepeling vuurwerkregels

De overlast door vuurwerk zal rond de komende jaarwisseling groter zijn dan ooit. Dat verwachten de GroenLinks-raadsleden Arno Bonte (Rotterdam) en David Rietveld (Den Haag). Ze hebben daarover een brandbrief geschreven aan de Tweede Kamer.

Oorzaak van de verwachte toename van vuurwerkoverlast is de verruiming van de vuurwerkregels door staatssecretaris Joop Atsma. Vuurwerk mag voortaan op meer plekken zonder milieuvergunning worden verkocht en de maximale hoeveelheid vuurwerk die door consumenten gekocht kan worden, gaat van 10 naar 25 kilo.

Bonte en Rietveld vinden dat Atsma met de verruiming van de regels onveilige situaties in de hand werkt. ‘Elk willekeurig tankstation mag straks zonder vergunning een vuurwerkverkooppunt beginnen. Daarmee neem je onnodige risico’s.’ De raadsleden vinden ook de verruiming van de maximale hoeveelheid vuurwerk per consument ‘een verkeerd signaal’.

Volgens Bonte en Rietveld is een toenemend aantal mensen de jaarlijkse vuurwerkoverlast beu en zou het afsteken van vuurwerk juist aan banden moeten worden gelegd. Volgens Atsma blijkt daarvoor onvoldoende draagvlak te zijn. Hij beroept zich daarbij op de uitkomsten van een onderzoek dat hij liet doen door TNS NIPO en waarvan hij de cijfers donderdag naar buiten bracht.

De GroenLinksers vinden dat Atsma ‘selectief shopt’ in zijn eigen onderzoek. ‘Een meerderheid van de ondervraagden geeft weliswaar aan vuurwerk met Oud en Nieuw een waardevolle traditie te vinden, maar Atsma vergeet te zeggen dat er ook een meerderheid is voor een modernisering van de vuurwerktraditie’.

Vier jaar geleden deden Bonte en Rietveld met het burgerinitiatief ‘Meer plezier met minder vuurwerk’ een voorstel om het afsteken van consumentenvuurwerk te verbieden en in plaats daarvan met professionele vuurwerkshows het nieuwe jaar in te luiden. Dat voorstel vindt volgens het onderzoek van TNS NIPO brede weerklank: 60 procent van de ondervraagden staat ‘tamelijk positief’ tot ‘zeer positief’ tegenover een profesionele vuurwerkshow als alternatief voor de huidige vuurwerkpraktijk.