Arno Bonte

Raadslid GroenLinks Rotterdam

Archief voor mei, 2010

Gemeenteraad steunt Dance Parade

De Rotterdamse gemeenteraad wil dat burgemeester Ahmed Aboutaleb gaat kijken naar mogelijkheden om de Dance Parade toch te laten doorgaan. Donderdag nam de raad een motie van GroenLinks hierover aan. CDA, VVD en ChristenUnie/SGP stemden tegen.

Aboutaleb verbood naar aanleiding van de rellen tijdens het strandfeest Sunset Grooves alle grootschalige gratis dance-evenementen. Hierop besloot de Dance Parade een alternatief feest te geven in het Zuiderpark. Uiteindelijk ging dit niet door, mede vanwege de hoge kosten voor beveiliging en de tegenvallende kaartverkoop. De gemeente had als voorwaarde gesteld dat er geen kaarten aan de poort verkocht mochten worden.

GroenLinks vroeg in een motie om de veiligheidseisen voor het feest te versoepelen. Volgens GroenLinks-fractievoorzitter Arno Bonte is Aboutaleb na de rellen in Hoek van Holland ‘in een kramp geschoten’ en zijn goedwillende mensen het slachtoffer van het zerotolerancebeleid.

De burgemeester moet onderzoeken of het evenement deze zomer toch in aangepaste vorm door kan gaan in het Zuiderpark. Ook wil Bonte dat de burgemeester bekijkt of de Dance Parade volgend jaar weer in de oorspronkelijke vorm, met een parade door het centrum van Rotterdam, kan plaatsvinden. Voor 10 juni moet hier uitsluitsel over komen.

Advertenties

Rotterdam is geen Meppel aan de Maas

Hieronder de tekst van mijn speech over het coalitieakkoord van PvdA, VVD, D66 en CDA, uitgesproken op de raadsvergadering van 27 mei 2010.

Rotterdam is een wereldstad, en zal dat altijd blijven. Toch twijfelde ik daar even aan bij het lezen van het coalitieakkoord van PvdA, VVD, D66 en CDA. Dat heeft toch meer weg van een provinciaals beleidsprogramma dan van een werkdocument voor een wereldstad. Weinig ambities. Weinig visie. Weinig toekomst. Beetje stilstand, beetje achteruitgang. Beetje flets en bekrompen, beetje betuttelend af en toe. Beetje Meppel aan de Maas.

Dat is jammer, want Rotterdam was zo goed op weg. Na de vier reactionaire jaren met Leefbaar Rotterdam aan het bewind, liet het vorige college de wereldstad Rotterdam weer bruisen. Met het Jongerenjaar, met het Urban Culture Podium, met de eerste duurzame danceclub ter wereld en met de verhoging van het budget voor kunst en cultuur, waar vooral vernieuwende en jonge initiatieven van profiteren.

Het vorige college had oog voor de kwetsbaren in de wereldstad Rotterdam. Het hielp dak- en thuislozen aan een huis en een baan, hielp jongeren uit de schulden en leerde 22.000 inburgeraars de Nederlandse taal.

Onder het vorige college had de wereldstad Rotterdam een internationale voortrekkersrol. Met het Rotterdam Climate Initiative werd een begin gemaakt met een forse reductie van CO2. Meer windmolens, meer elektrische auto’s en een forse energiebesparing met het Warmtebedrijf, dat restwarmte uit afval gaat gebruiken om woningen mee te verwarmen.

En daar werd het vorige college door de kiezers voor beloond. Althans, vooral GroenLinks werd beloond, de partij die zich het hardst heeft ingezet voor het socialer, groener en leuker maken van Rotterdam.

We vinden het jammer dat GroenLinks geen plaats is gegund in het nieuwe stadsbestuur. Maar we betreuren het vooral dat het beleid om Rotterdam socialer, groener en leuker te maken door het nieuwe college niet wordt voortgezet.

Dat er in deze tijd bezuinigd moet worden, dat snappen we. Dat had GroenLinks in een stadsbestuur ook moeten doen. Maar de coalitiepartijen maken consequent de verkeerde keuzes. Keuzes voor provinciaal beleid, in plaats van voor een toekomstgerichte bruisende wereldstad.

Zo bezuinigt de coalitie fors op volksgezondheid, jeugdbeleid en welzijn, maar kiest er wél voor om de OZB te verlagen.
Zo geeft de coalitie wél miljoenen uit om de parkeervergunningen goedkoper te maken, maar zorgt ze voor een enorme verschraling van het culturele aanbod door daar bij het volgende cultuurplan 40 miljoen te bezuinigen.
Zo heeft de coalitie geen geld over voor een reddingplan voor Rotterdams grote poppodium, maar geeft ze wél miljoenen weg met het afschaffen van de precarioheffing op kleine reclames.

Zelfs waar de coalitiepartijen in woorden zeggen wél groene en sociale keuzes te maken, blijken de daden anders.

De coalitie zégt te willen investeren in talenten van mensen, maar werpt een torenhoge drempel op voor inburgeraars, door weer inschrijfgeld voor taalcursussen te gaan heffen.
De coalitie zégt het sociale beleid van het vorige college voort te willen zetten, maar trekt geen geld uit voor de broodnodige investeringen in het sociaal programma.
De coalitie zégt dat ze een duurzame economie wil, maar halveert het budget voor het klimaatbeleid en zet daarmee de doelstelling op de helling van 50% CO2-reductie in 2025.

Voor wereldburgers wordt Rotterdam een stukje minder leuk.

In de zomer geen Dance Parade meer.
100%-controles op de festivals, als die de stad niet al zijn ontvlucht.
Een aangekondigd fatsoensoffensief voor de stad, whatever that may be.
Zaterdagavond geen leuke concerten meer in WATT.
En zondagochtend mogen we van het nieuwe stadsbestuur ook al geen broodjes meer halen bij bakkerij Marakesh. Omdat we met zijn allen in de kerk moeten zitten, of zoiets.

Is er dan helemaal niks positiefs te melden over het coalitieakkoord? Jawel. Er is één lichtpuntje. We zijn blij met de belofte voor een open bestuurshouding. De coalitiepartijen zijn zelfs bereid het coalitieakkoord opzij te zetten als er betere voorstellen worden gedaan. Een houding die wij oprecht waarderen. We weten uit ervaring hoe moeilijk dat kan zijn. En hoe moeilijk dat vaak wordt gemaakt.

De coalitiepartijen kunnen op hun beurt van ons een constructieve oppositiehouding verwachten. We zullen toekomstgerichte voorstellen doen, netjes voorzien van een financiële dekking. Direct toepasbare ideeën om Rotterdam socialer, groener en leuker te maken. Een beetje meer wereldstad en een beetje minder Meppel aan de Maas. We zien de open bestuurshouding graag tegemoet!

Spreekverbod op het stembureau?

Burgemeester Aboutaleb heeft de organisatie op stembureaus tijdens de Tweede Kamerverkiezingen aangescherpt. Er gaan in Rotterdam meer stembureaus open, er komen in het stembureau looproutes voor de stemgerechtigden en stembureaumedewerkers gaan in ploegendiensten werken. Prima maatregelen natuurlijk, om chaotische toestanden, zoals die zich op sommige stembureaus voordeden bij gemeenteraadsverkiezingen, te voorkomen.

Verbaasd ben ik wel over de maatregel om medewerkers van de stembureaus een spreekverbod met de pers op te leggen. Dat doet me denken aan situaties zoals we die in landen als Iran kennen. Lijkt me geen goed idee. De pers heeft juist een belangrijke controlerende taak bij verkiezingen. Ook op de stembureaus.

Het spreekt voor zich dat medewerkers van het stembureau niet door journalisten in hun werk belemmerd moeten worden. In mijn ogen kunnen ze die grenzen heel goed zelf bewaken. Op rustige momenten of nadat ze door een andere ploeg zijn afgelost gaat er niks fout als medewerkers met de pers praten. Ik zal de burgemeester daarom morgen vragen om het spreekverbod uit de contracten met medewerkers te schrappen.

Hoorzitting over zerotolerancebeleid

De Rotterdamse GroenLinks-fractie wil dat de gemeenteraad een hoorzitting houdt over het nieuw ingezette zerotolerancebeleid. Aanleiding zijn de vele klachten die de partij binnenkrijgt over het repressieve politieoptreden en het dreigende vertrek van toonaangevende evenementen als gevolg van het stringente veligheidsbeleid.

Volgens GroenLinks-fractievoorzitter Arno Bonte maken veel Rotterdammers zich zorgen over de gevolgen van het recent ingezette zerotolerancebeleid. ‘Veel onschuldige mensen worden er door getroffen. Het heeft gevolgen voor de sfeer in de stad. Festivals worden minder gezellig of vertrekken zelfs. Als we niet voor de zomer ingrijpen, verandert Rotterdam in twee maanden tijd van evenementenstad nummer één in Meppel aan de Maas.’

GroenLinks lanceerde tien dagen geleden de website politieknuppel.nl, waarop inmiddels honderden Rotterdammers hun ervaringen met gewelddadig politie-optreden en restrictieve veiligheidsmaatregelen hebben gemeld. Het merendeel van de Rotterdammers laat weten niet op de verharde aanpak te zitten wachten. ‘Relschoppers aanpakken is prima, maar goedwillende mensen en het voortbestaan van evenementen mogen van die aanpak niet de dupe worden.’ Zelfs individuele agenten gaven op de site aan het zerotolerancebeleid ‘onnodig en ineffectief’ te vinden.
 
Ook party-organisatoren, horeca-ondernemers, het jongerenbestuur van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur en verschillende politievakbonden uitten in de afgelopen weken kritiek op het ingezette zerotolerancebeleid. Bonte wil met de hoorzitting de geluiden uit de samenleving onder de aandacht brengen van de politiek. ‘Burgemeester Aboutaleb moet uit de veligheidskramp komen waar hij nu inzit. Niet zo hard en zo stoer mogelijk optreden tegen alles en iedereen, maar slim en doelgericht tegen de mensen die zich wel misdragen.’ Op donderdag 3 juni zal de gemeenteraad in debat gaan over het zerotolerancebeleid. Bonte heeft voorgesteld de hoorzitting te houden op woensdag 2 juni.

Reddingsplan nodig voor Dance Parade

GroenLinks-fractievoorzitter Arno Bonte heeft burgemeester Aboutaleb gevraagd een reddingsplan te maken om de Dance Parade alsnog door te laten gaan. Organisator JMR liet vandaag weten de kosten voor de enorme veiligheidsmaatregelen niet op te kunnen brengen. Volgens Bonte zou het verdwijnen van de Dance Parade een gemis zijn voor Rotterdam.

  
Bonte vindt dat burgemeester Aboutaleb te ver is doorgeschoten in het opvoeren van veiliheidsmaatregelen. Hij vindt dat het ‘niet fair’ is om de kosten daarvoor volledig bij de organisator te leggen. ‘Je maakt het dan onmogelijk om nog leuke evenementen in Rotterdam te organiseren. Nu haakt de Dance Parade af, straks het Dunya festival of het Zomercarnaval. Rotterdam helpt zijn naam als evenementenstad nummer één dan wel heel snel om zeep.’
 
GroenLinks verzet zich al langer aan het ingezette restricieve veiligheidsbeleid in Rotterdam. De partij verzamelt op de website PolitieKnuppel.nl klachten over gewelddadig politieoptreden en onnodig beperkende veiligheidsmaatregelen, zoals de drooglegging van de binnenstad. ‘Rotterdam dreigt een kille en sombere stad te worden. Wij willen de gezelligheid terug!’

Maak Rotterdam weer gezellig!

De Rotterdamse politie gebruikt de laatste tijd steeds meer geweld en repressie. Rotterdam dreigt daardoor een stuk minder gezellig te worden.

De bekerfinalewedstrijden, de 1 mei manifestatie, het bevrijdingsfestival: allemaal kenmerkten ze zich door knellende restrictieve maatregelen of uiterst repressief politieoptreden. Bij de eerste bekerwedstrijd en op de 1 mei manifestatie kregen veel onschuldige mensen klappen met een politieknuppel of werden zelfs gearresteerd, bezoekers van het bevrijdingsfestival moesten na de fouillering bij binnenkomst zelfs hun lunchpakketjes inleveren en bij de tweede bekerfinalewedstrijd werd de hele binnenstad van Rotterdam drooggelegd.

Natuurlijk is er niks op tegen als de politie relschoppers aanpakt. Ook is er niks tegen goede veiligheidsmaatregelen als er ongeregeldheden dreigen. Maar de maatregelen en het geweld van de politie treffen steeds vaker onschuldige mensen. Bovendien lokt het agressieve optreden van de politie niet zelden juist agressie uit. Het middel is erger geworden dan de kwaal.

Ik wil met burgemeester Aboutaleb in debat om hem terughoudender om te laten gaan met maatregelen die de persoonlijke vrijheid van onschuldige mensen aantast. Om goed beslagen ten ijs te komen heb ik vandaag een site gelanceerd om ervaringen met het recente politieoptreden te verzamelen: www.PolitieKnuppel.nl. De  informatie die ik via die site binnenkrijg gebruik ik om me er voor  in te zetten om van Rotterdam weer een gezellige stad te maken.

Gemeenteraad moet aantasting persoonlijke vrijheden voorkómen!

De Rotterdamse fractie van GroenLinks wil dat de bevoegdheden van burgemeester Aboutaleb worden ingeperkt. Fractievoorzitter Arno Bonte doet dat voorstel naar aanleiding van het besluit om een groot deel van de stad tijdens de tweede bekerfinalewedstrijd tot alcoholvrij gebied te verklaren. Volgens Bonte neemt Aboutaleb de laatste tijd te veel vergaande repressieve besluiten zonder democratische legitimatie door de gemeenteraad.

Naast het droogleggingsbesluit heeft de Rotterdamse GroenLinks-fractie zich gestoord aan het repressieve politieoptreden tijdens de eerste bekerfinalewedstrijd en de 1 mei demonstratie. Bij dat ‘onnodig harde optreden’ werden volgens Bonte veel onschuldige mensen getroffen. ‘Tijdens evenementen die feestelijk zouden moeten zijn, lijkt Rotterdam de laatste tijd wel veranderd in een politiestaat. In plaats van geweld te voorkómen roept het forse politieoptreden juist agressie op.’
 
GroenLinks wil dat burgemeester Aboutaleb eerst toestemming aan de gemeenteraad vraagt voor maatregelen die fors ingrijpen in de persoonlijke vrijheid van onschuldige burgers. Bonte hoopt daarmee onnodige verboden en excessief politieoptreden in te perken. ‘Niemand is er op tegen dat relschoppers worden aangepakt, maar het huidige optreden van de politie treft te veel goedwillende mensen. Dat werpt een onaangename schaduw over de stad. Het middel is erger geworden dan de kwaal.’