Arno Bonte

Raadslid GroenLinks Rotterdam

Archief voor juni, 2010

Stop met vergassen stadsduiven!

De Rotterdamse reinigingsdienst Roteb is weer begonnen met het vergassen van stadsduiven. In de afgelopen dagen zijn op verschillende plekken in de wijk Hillegersberg duiven gevangen en in gascontainers beland. De fractie van GroenLinks heeft direct aan de bel getrokken bij het stadsbestuur en gevraagd om de ‘wrede en dieronwaardige praktijken’ onmiddelijk te beeindigen.

GroenLinks-raadslid Arno Bonte snapt niet waarom Rotterdam nog steeds met deze ‘middeleeuwse methode’ aan de slag gaat. ‘Het vergassen van duiven is niet alleen wreed en dieronwaardig, maar ook nog eens volkomen ineffectief. Door het wegnemen van zwakkere duiven geef je meer ruimte aan jonge en vruchtbaardere exemplaren, met een hoger broedresultaat tot gevolg. Binnen de kortste keren heb je meer duiven terug dan je hebt weggevangen.’

Vorig jaar juli nam de Rotterdamse gemeenteraad een motie van Bonte aan voor een verbod op het vangen en vergassen van duiven. De commissie Stadsnatuur werd toen gevraagd om een alternatieve aanpak voor de bestrijding van duivenoverlast te bedenken. In september adviseerde de commissie om duivenoverlast aan te pakken door het plaatsen van duiventillen waar duiven gezond voer krijgen en eieren worden geschud om de groei van de populatie in toom te houden. In andere grote steden wordt de duivenoverlast daarmee effectief bestreden.

Bonte wil dat het stadsbestuur alsnog aan de slag gaat met het advies van de commissie Stadsnatuur. ‘Er ligt een kant en klare oplossing voor die werkt en diervriendelijk is. Het stadsbestuur moet niet langer op zijn handen blijven zitten, maar de handen uit de mouwen steken. Bouwen die duiventillen!’

Advertenties

Alternatieve bezuinigingsplannen

Meer investeren in het groener en socialer maken van de stad, in plaats van het verlagen van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) en de prijs van de parkeervergunningen. Dat staat in de alternatieve bezuinigingsplannen die GroenLinks vandaag presenteert. De plannen zijn een reactie op de ‘kaderbrief’ van het college.

“Wij willen juist nu investeren in de buitenruimte en stadsontwikkeling”, zegt GroenLinks-fractievoorzitter Arno Bonte, “investeringen in de aanleg van het Stadionpark, de ondertunneling van de ‘s-Gravendijkwal en de aanleg van een park op het Hofpleinlijnviaduct moeten gewoon doorgaan. Daarop bezuinigen is het domste wat je kan doen als je de ambitie hebt de stad aantrekkelijker te maken. Juist in economisch moeilijke tijden leveren zulke projecten werkgelegenheid op. Bovendien zijn de bouwkosten relatief laag, dus de gemeente kan nu meer van haar ambities realiseren voor hetzelfde geld.”

GroenLinks pleit in de ‘alternatieve kaderbrief’ verder voor het planten van 100.000 bomen, meer geld voor armoedebestrijding, het terugdraaien van de bezuiniging op kunst en cultuur en het in stand houden van de ambitie van Rotterdam om tot 2025 de CO2-uitstoot te halveren. De financiele dekking van de voorstellen realiseert GroenLinks onder andere door de verlaging van de OZB terug te draaien en parkeervergunningen niet goedkoper te maken. “Als je mensen vraagt of ze een kleine korting op de OZB willen of liever een mooie straat, zullen ze voor de laatste kiezen”

Ook wil de partij dat de gemeente de komende jaren een fors deel van de 3300 gemeentelijke panden gaat verkopen. “De vastgoedportefeuille van de gemeente zou zich moeten beperken tot maatschappelijk vastgoed als schoolgebouwen, sportaccommodaties en culturele voorzieningen. Speculeren met niet-maatschappelijk vastgoed kunnen we maar beter aan de markt overlaten”, vindt Bonte. “Het vrijkomende geld kunnen we goed gebruiken om te investeren in het vitaler, groener en socialer maken van de stad.”

Arno Bonte zwaait Meppels schip uit

De Rotterdamse GroenLinks-fractievoorzitter Arno Bonte zal vrijdagochtend om 10:00 uur een containerschip uitzwaaien dat is voorzien van een spandoek met de tekst meppelaandemaas.nl. De naam van de website verwijst naar de waarschuwing van Bonte dat Rotterdam vanwege het wegtrekken van festivals en de bezuinigingen op kunst en cultuur op moet passen te veranderen in ‘Meppel aan de Maas’.
 
De website en het schip zijn een initiatief van de gemeente Meppel, die daarmee wil laten zien dat Meppel heel wat meer te bieden heeft dan sommige Rotterdammers denken. ‘Ook Meppel heeft een aantal evenementen van formaat’, stelt burgemeester Jan Westmaas. ‘Denk aan het Grachtenfestival, de Donderdag Meppeldagen en het Internationale Poppenspelfestival. We nodigen alle Rotterdamse raadsleden en wethouders uit een keer een kijkje te komen nemen!’
 
Bonte maakte de vergelijking met het Drentse provinciestadje in debat over het evenementenbeleid van de stad. ‘Door de strenge veiligheidsmaatregelen en het harde politieoptreden dreigen grote evenementen Rotterdam te verlaten. Het stadsbestuur bezuinigt bovendien fors op kunst en cultuur en weigert een reddingspoging te doen voor poppodium WATT. Rotterdam dreigt van een wereldstad te veranderen in Meppel aan de Maas.’
 
‘De vergelijking met Meppel was natuurlijk een stijlfiguur met een knipoog’, zegt Bonte. ‘Ik vind het leuk dat de gemeente Meppel er zo sportief op inspeelt. Slim ook, want ze krijgen zo veel aandacht voor hun eigen evenementenbeleid.’ De gemeente meppel gebruikt de website meppelaandemaas.nl ook om de haven van Meppel aan te prijzen als achterlandhaven voor Rotterdam. ‘Helemaal mooi’, zegt Bonte, ‘Hoe meer containers er per binnenvaartschip worden vervoerd, hoe minder vrachtwagens op de weg, hoe schoner de lucht!’

Twitterreview van het nieuwe college

Ik roep @AvHuffelen uit als twitterwethouder van Rotterdam! Schriftelijke vragen zijn overbodig, kan bij haar gewoon via twitter.

Zo pakt @AvHuffelen twittervragen over zwerfvuil in het Vroesenpark en het weghalen van duurzame straatverlichting snel op. Hulde!

Daar kan wethouder @Antoinettelaan een voorbeeld aan nemen. Die heeft tot nu toe alle twittervragen over poppodium #WATT straal genegeerd.

Veel 1-richtings-tweets ook bij @baljeuj en @hugodejonge. En @Hamitkarakus en @DominicSchrijer houden twitterslaap buiten campagnetijd.

Ook wethouder @Kriens wordt lezenswaardiger als ze haar sociaaldemocratische propagandatweets zou afwisselen met eerlijke antwoorden.

Ben erg benieuwd naar het twittergedrag van wethouder @KorrieLouwes. Van haar hebben we de eerste stappen in twitterspace nog te goed…

Convenant ‘OV in plaats van A4’

image

Vandaag tekenden de GroenLinks-Kamerkandidaten uit de regio Rijnmond, GroenLinks-wethouders en GroenLinks-fractievoorzitters het convenant ‘OV in plaats van A4’.

GroenLinks belooft de inwoners van de regio Rijnmond:

– Geen miljarden te verkwisten aan de aanleg van de A4 Midden Delfland en de A13/A16.
– Midden Delfland en het Lage Bergse Bos groen te houden.
– De files effectief te bestrijden door een kilometerheffing in te voeren.
– In 2011 over de Maas een Stadsferry te laten waren met 15 haltes tussen Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam, Capelle en Krimpen.
– Extra geld te investeren in snel en comfortabel stad- en streekvervoer.

Daar gaan we ons zowel op lokaal als landelijk niveau hard voor maken!

College laat poppodium WATT omvallen

Het college van B&W heeft vandaag besloten het reddingsplan voor WATT niet te steunen. Daarmee is in feite het doodvonnis getekend voor Rotterdams enige grote poppodium. Na het wegjagen van grote evenementen uit de stad zorgt het college in rap tempo voor een verdere verschraling van het Rotterdamse culturele klimaat.

De doodsteek voor WATT is het eerste wapenfeit van een VVD-wethouder op cultuur. Dat terwijl GroenLinks-wethouder Rik Grashoff tot de laatste minuut van zijn wethouderschap bezig is geweest met een reddingsplan voor WATT. Dat plan ligt nu in de prullenbak.

Ik ben van nature een optimistisch mens, maar ik word wel een beetje somber van de sneltreinvaart waarin het nieuwe college het bruisende culturele-, uitgaans- en evenementenklimaat om zeep helpt. GroenLinks heeft een spoeddebat over WATT aangevraagd. Hopelijk weten we met een meerderheid in de raad alsnog het tij te keren.

Ik herhaal mijn oproep nog maar eens: laat Rotterdam geen Meppel aan de Maas worden!

Geen politie inzetten voor handhaven kraakverbod

GroenLinks wil dat de Rotterdamse politie geen ‘kostbare capaciteit’ inzet voor het handhaven van het kraakverbod. Fractievoorzitter Arno Bonte zal daartoe een voorstel doen aan de gemeenteraad. Vandaag stemde de gemeenteraad van Utrecht in met een voorstel van GroenLinks om niet handhavend op te treden tegen het kraakverbod.

Op 1 juni nam de Eerste Kamer een wet aan die kraken strafbaar maakt. Rotterdam sprak zich eerder, net als andere gemeentes en belangenorganisaties, uit tegen het instellen van een kraakverbod. ‘Het verbod is een oplossing voor een niet bestaand probleem’, stelt Bonte. ‘De mogelijkheid om te kraken heeft juist veel maatschappelijke voordelen opgeleverd. Zo is het een goede stok achter de deur tegen leegstand en groeide menig kraakpand uit tot een bruisende culturele broedplaats.’

Vanaf 1 oktober is het kraakverbod officieel van kracht. Bonte wil voorkomen dat er veel politie-inzet verloren gaat met het handhaven van dat verbod. ‘Als de Rotterdamse agenten een heksenjacht moeten gaan openen op krakers, dan wordt het op straat een stuk onveiliger. Ik heb liever dat er meer politie beschikbaar is om op te treden fietsendiefstal, berovingen en inbraak.’