Arno Bonte

Raadslid GroenLinks Rotterdam

Archief voor juli, 2010

Maak eind aan bakkertje pesten

GroenLinks-fractievoorzitter Arno Bonte wil dat het stadsbestuur direct stopt met het ‘bakkertje pesten’ op zondagochtend. Het nieuwe college heeft onder druk van het CDA afgesproken dat alle winkels op zondagochtend dicht moeten blijven. Onder andere de populaire bakkers Marakesh en Het Bammetje hebben daarop te horen gekregen dat ze voortaan op zondagochtend hun deuren voor 12:00 uur niet meer mogen openen.

Bonte vindt de zondagssluiting ‘onnodige christelijke betutteling’ die ‘niet past in een wereldstad als Rotterdam’. Bovendien blijkt het besluit van het stadsbestuur in strijd te zijn met de wet, zo blijkt uit juridisch advies dat GroenLinks heeft ingewonnen. In de winkelsluitingswet is een vrijstelling opgenomen voor ‘musea, videotheken en winkels waar uitsluitend voedsel voor directe consumptie verkocht wordt’. ‘Die vrijstelling geldt voor heel Nederland’, zegt Bonte, ‘van Schiedam tot Staphorst. Het Rotterdamse stadsbestuur moet niet Roomser dan de Paus willen zijn’.

GroenLinks wil dat het stadsbestuur zijn besluit herroept en de onrust bij Marakesh en Het Bammetje wegneemt. ‘Het college zegt dat ze meer ruimte voor ondernemerschap wil creeren, dan moet je niet vervolgens de ondernemers op zondagochtend wegpesten. Er zijn veel Rotterdammers – waaronder ikzelf – die graag op zondagochtend een vers broodje willen kunnen halen’.

Advertenties

Zuiverende straatstenen voor schone lucht

GroenLinks wil dat Rotterdam de honderd drukste wegen gaat betegelen met zuiverende straatstenen. Uit recent onderzoek van de Universiteit van Eindhoven blijken straatstenen gemaakt van zuiverend beton op een gemiddelde stadsweg 25 tot 45 procent van de schadelijke stikstofdioxiden uit de lucht te kunnen filteren.

Het zuiverende beton bevat titaandioxide dat met behulp van zonlicht stikstofoxides omzet in het onschadelijke nitraat. Dat spoelt vervolgens met de regen weg in het riool. Het Rotterdamse GroenLinks-raadslid Arno Bonte is enthousiast over de resultaten. ‘Als we deze tegels in de honderd drukste straten gaan gebruiken, dan zorgen we dat heel Rotterdam in één klap aan alle luchtkwaliteitsnormen voldoet. De gezondheid neemt dan met sprongen toe!’

In Rotterdam zijn ruim honderd locaties waar teveel stikstofoxide in de lucht zit. De schadelijke stof zit vooral in uitlaatgassen en zorgt voor gezondheidsklachten bij mensen en dieren. De uitstoot van stikstofoxiden veroorzaakt ook verzuring van de natuur en draagt bij aan klimaatverandering.

Bonte ziet het liefst dat de gemeente de zuiverende stenen als eerst gaat gebruiken bij de herinrichting van de Nieuwe Binnenweg. Als de lucht ook daar schoner blijkt te worden, wil hij dat alle drukke wegen van zuiverend beton worden voorzien. ‘De kosten van aanleg zijn 10 procent hoger, maar die verdien je snel weer terug omdat de zuiverende steen ook algen en straatvuil afbreekt. De straat hoeft dus minder vaak te worden schoongemaakt.’ De zuiverende stenen zijn op dit moment al in de handel.

Op korte termijn komt er ook een toepassing voor geasfalteerde wegen beschikbaar, waarbij het zuiverende beton met asfalt wordt vermengd.

Optimistisch over Paars-plus

De onderhandelingen voor Paars-plus zijn vandaag begonnen. Met dank aan informateur Herman Tjeenk Willink. In zijn eindverslag aan de koningin adviseert hij de vorming van een coalitie tussen VVD, PvdA, D66 en GroenLinks als coalitie die het meest recht doet aan de verkiezingsuitslag.

Ik ben het met hem eens. Na de vier kwakkelkabinetten van Balkenende is het tijd voor een coalitie die de noodzakelijke hervormingen durft op te pakken. Hervorming van de arbeidsmarkt, hervorming van de woningmarkt, hervorming van het belastingstelsel, hervorming van het openbaar bestuur. En Tjeenk Willink voegt daar terecht de hervorming van de politieke cultuur aan toe.

Maar er is nog een reden waarom ik positief ben over paars-plus. Bij hervormen past een optimistische grondhouding. Tjeenk Willink doet in een bijzin in de bijlage van zijn advies een scherpe analyse:

Er is een toenemende tegenstelling tussen mensen die in de veranderende samenleving vooral de kansen zien en mensen die die veranderingen vooral als bedreiging ervaren.

Die analyse is in mijn ogen de belangrijkste basis voor Paars-plus. Er tekent zich een nieuwe politieke waterscheiding af: een tegenstelling tussen de optimisten en de pessimisten. De optimisten, de mensen die vooral de kansen zien in de veranderende samenleving, vind je bij GroenLinks, D66, VVD en (in iets mindere mate) bij de PvdA. En de pessimisten, de mensen die de veranderende samenleving vooral als bedreiging ervaren, vind je bij de PVV, SP, SGP en (in iets mindere mate) bij CDA en ChristenUnie.

Ik denk dat Paars-plus, ondanks grote inhoudelijke verschillen tussen bijvoorbeeld de VVD en GroenLinks, vanwege de gedeelde optimistische grondhouding een succes kan worden. Belangrijkste voorwaarde is dan wel dat VVD en PvdA hun electorale angst voor pessimistische krachten vanuit PVV en SP laten varen.