Arno Bonte

Raadslid GroenLinks Rotterdam

Archief voor september, 2010

Stop direct met bonnenquota voor agenten

GroenLinks wil dat er per direct een eind komt aan het contract dat agenten bij de politie Rotterdam-Rijnmond moeten tekenen dat ze per jaar minstens 120 bonnen moeten uitschrijven. Als agenten het quotum niet halen, worden ze gekort op hun salaris. GroenLinks wil een spoeddebat met burgemeester Aboutaleb, de korpsbeheerder van het politiekorps Rotterdam-Rijnmond.

Agenten van Rotterdam-Rijnmond hebben een contract moeten tekenen met de verklaring: ‘Ik ben op de hoogte van de consequentie van het niet halen van het aantal mini’s in het jaar 2010. Dit houdt in dat er per eerstvolgende periodiekmoment geen periodiek aan mij wordt toegekend, dan wel dat er een periodiek wordt ingehouden’. Een mini-proces verbaal is een bekeuring voor relatief simpele overtredingen.

‘ Nu snap ik opeens waarom de politie Rotterdam-Rijnmond onlangs aankondigde een bonnenoffensief te starten voor stoepfietsers’, reageert de Rotterdamse GroenLinks-fractievoorzitter Arno Bonte. ‘Wat mij betreft gaat dat contract regelrecht de prullenbak in. In plaats van zo veel mogelijk bonnen uitschrijven zou de politie beter meer tijd kunnen besteden aan het aanpakken van inbraken en fietsendiefstallen.’

Bonte wil dat burgemeester Aboutaleb per direct een eind maakt aan de bonnenquota. Het spoeddebat daarover met de Rotterdamse gemeenteraad zal waarschijnlijk aanstaande donderdag plaatsvinden.

Advertenties

Lastenverlichting heroverwegen

De Rotterdamse GroenLinks-fractie wil dat het college van B&W opnieuw kijkt naar de voorgenomen lastenverlichting van 45 miljoen voor de komende 4 jaar. Aanleiding daarvoor is de extra tegenvallers die de gemeente op moet vangen. In plaats van 255 miljoen moet de gemeente de komende jaren tenminste 300 miljoen bezuinigen, zo werd vorige week bekend.

GroenLinks-fractievoorzitter Arno Bonte vreest dat zo’n grote bezuiniging ‘onherstelbare schade’ toebrengt aan de Rotterdamse samenleving. ‘Met een bezuiniging van 255 miljoen is al het vet al van de botten. Met alles wat je extra bezuinigt hak je in op het bot zelf. Daar maak je heel veel mee kapot.’ Bonte vreest dat door de extra bezuinigingen een groot aantal maatschappelijke en culturele organisaties om zullen vallen en dat veel mensen in kwetsbare posities aan hun lot zullen worden overgelaten. ‘Rotterdam wordt dan een kille en onaangename stad.’

GroenLinks roept het college op om de voorgenomen lastenverlichting te heroverwegen, om daarmee de pijn te verzachten. Het college kondigde in zijn kaderbrief aan 45 miljoen uit te willen trekken voor het verlagen van de OZB, de parkeertarieven en de precarioheffing op reclame. ‘Dat lijken mooie cadeautjes, maar als daardoor essentiele voorzieningen in elkaar donderen, dan heeft niemand daar wat aan’, betoogt Bonte. ‘De lokale belastingen liggen in Rotterdam al 35 euro onder het landelijk gemiddelde. Er is geen dringende noodzaak om de tarieven nog meer te verlagen. Dat geld kunnen we beter besteden aan het overeind houden van belangrijke maatschappelijke voorzieningen.’