Arno Bonte

Raadslid GroenLinks Rotterdam

Archief voor juni, 2011

Maak luchtkwaliteit topprioriteit

GroenLinks-fractievoorzitter Arno Bonte wil dat Rotterdam meer doet om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Hij pleit voor het vergroten van het gebied van de milieuzone, strengere voertuigeisen en het autoluw maken van de binnenstad. Uit een vandaag gepresenteerd Rekenkamer-rapport blijkt dat Rotterdam nog te weinig doet om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Bonte vindt dat het verbeteren van de luchtkwaliteit ‘topprioriteit nummer 1’ moet worden. ‘Rotterdam heeft de slechtste luchtkwaliteit van West-Europa. Rotterdammers gaan gemiddeld anderhalf jaar eerder dood dan de gemiddelde Nederlander. Vieze lucht is een sluipmoordenaar die we zo snel mogelijk achter slot en grendel moeten krijgen.’

Vandaag presenteerde de Rotterdamse Rekenkamer het rapport ‘Een slag in de lucht’ over de effecten van het Rotterdamse luchtkwaliteitsbeleid. Uit het rapport blijkt dat de maatregelen die Rotterdam neemt om de luchtkwaliteit te verbeteren onvoldoende effect hebben. Bovendien zit er een foutenmarge van twintig procent in de berekeningen van de gemeente, waardoor het aantal straten waar de lucht te vuil is in werkelijkheid hoger ligt. ‘De maatregelen die Rotterdam neemt zijn klein bier’, zegt Bonte. ‘Om de lucht echt fors schoner te krijgen moeten we veel groter gaan denken.’

Bonte pleit voor het autoluw maken van de Rotterdamse binnenstad en het vergroten van de milieuzone tot het gebied binnen de Rotterdamse ring. Nu bestrijkt de milieuzone alleen het kernwinkelgebied in het centrum. Ook de eisen voor voertuigen binnen de milieuzone wil hij aanscherpen. ‘Nu mogen alleen de meest smerige vrachtwagens de milieuzone niet in. Dat zouden we om moeten keren door alleen de meest schone voertuigen welkom te heten binnen de milieuzone.’

Advertenties

Langste zonnecentrale van Nederland langs A20

Op het talud langs de snelweg A20 vlakbij het Terbregseplein komt de langste zonnekrachtcentrales van Nederland. Tenminste, als het aan GroenLinks in Rotterdam ligt. Fractievoorzitter Arno Bonte en deelraadsfractievoorzitter Henk Kamps uit Hillegersberg-Schiebroek presenteerden vandaag een plan voor een zonnekrachtcentrale van een kilometer lang op de geluidswal naast de A20.

Op de geluidswal bij Terbregge komen op een oppervlakte van 5.000 vierkante meter 3000 zonnepanelen te liggen, voldoende om ongeveer 200 huishoudens van energie te voorzien. GroenLinks heeft het voorstel doorgerekend en wil dat de gemeente Rotterdam en de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek het plan verder uitwerken en dat zij op zoek gaan naar investeerders.

Bonte ziet de zonnecentrale als een duurzaam icoon voor Rotterdam. ‘Dagelijks rijden er tienduizenden mensen over de A20, zo’n zonnecentrale is perfecte reclame voor duurzame energie.’ GroenLinks wil Rotterdammers de gelegenheid geven om één of meer van de zonnepanelen van de centrale te adopteren. ‘Veel mensen willen graag gebruikmaken van zonne-energie, maar niet iedereen heeft een dak op het zuiden. De zonnekrachtcentrale zorgt er voor dat die mensen en mensen zonder dak toch zelf duurzame energie kunnen opwekken.’

De geluidswal langs de A20 is één kilometer lang en 11 meter hoog. De zonnecentrale komt aan de kant van de snelweg te liggen en wordt ongeveer een halve kilometer lang. Bonte: ‘Het project verdient zich op termijn niet alleen terug in geld, maar levert vooral ook een positieve bijdrage aan de Rotterdamse ambitie om tot 2025 de uitstoot van CO2 met 50 procent te verminderen. We willen met de eerste Rotterdamse zonnecentrale de weg plaveien voor méér zonkracht in Rotterdam.’

Duurzaam mobiliteitsplan Milieudefensie is beter én goedkoper dan asfaltplannen Rijkswaterstaat

De plannen van Rijkswaterstaat om nieuwe wegen rond Rotterdam aan te leggen, zijn weggegooid geld. Dat blijkt uit onderzoek van de gerenomeerde onderzoeksbureaus CE Delft en Goudappel Coffeng. Een alternatief plan van Milieudefensie voor snel openbaar vervoer zorgt volgens de onderzoekers voor 40 procent minder files en kost 100 miljoen minder. Ik vind daarom dat Rotterdam de dure en achterhaalde asfaltplannen van Rijkswaterstaat beter in kan ruilen voor de innovatieve fileplannen van Milieudefensie.

De twee gerenommeerde onderzoeksbureaus hebben de plannen van Rijkswaterstaat voor nieuwe wegen rond Rotterdam helemaal doorgerekend. De aanleg van de A13/16 en de Blankenburgtunnel zijn volgens hen niet effectief om files op te lossen. De 2,2 miljard euro die daarvoor op de plank ligt kan beter geïnvesteerd worden in trein, lightrail, metro en een netwerk van fietssnelwegen, zoals in het plan van Milieudefensie ‘Bouwen aan een Groene Metropool’. In combinatie met de invoering van een kilometerheffing leidt dat tot veertig procent minder files.

Uit de onderzoeken blijkt dat Rijkswaterstaat maar in één richting kan denken, en dat is zo veel mogelijk nieuw asfalt uitrollen. Niet zo gek, want Rijkswaterstaat maakt zichzelf natuurlijk niet graag overbodig. Ik ben blij dat nu inzichtelijk is gemaakt dat alternatieven voor nieuwe wegen veel beter én goedkoper zijn. Met snel openbaar vervoer in plaats van nieuwe wegen spaar je de groene gebieden rond Rotterdam, zorg je voor schonere lucht en los je bovendien veel meer files op.

Steun voor duurzame mobiliteitsoplossingen kwam er onlangs ook uit onverdachte hoek: van het Havenbedrijf en de ANWB. Het Havenbedrijf pleitte twee weken geleden voor een spitsheffing op de Rotterdamse wegen. De ANWB kwam in diezelfde week met een plan voor snel openbaar vervoer in combinatie met P+R-terreinen buiten de stad. Zelfs de meest verstokte asfaltfundamentalisten zullen nu toch moeten erkennen dat openbaar vervoer en een kilometerheffing betere filebestrijders zijn dan nieuwe snelwegen.