Arno Bonte

Raadslid GroenLinks Rotterdam

Archief voor mei, 2012

Uitstel snelwegplannen goed voor natuur en gezondheid

Het uitstel van besluitvorming over de aanleg van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen en de snelweg A13/A16 ten noorden van Rotterdam is goed nieuws voor de Rotterdamse natuur en de gezondheid van omwonenden. Dat vindt fractievoorzitter Arno Bonte van GroenLinks Rotterdam. Hij hoopt dat uitstel van de snelwegprojecten uiteindelijk leidt tot afstel..

De Tweede Kamer besloot vandaag om een besluit over de snelwegplannen pas na de verkiezingen te nemen. ‘Een nieuw kabinet kan nu opnieuw nut en noodzaak van de plannen afwegen’, zegt Bonte. ‘Het schrappen van de snelwegplannen spaart niet alleen de gezondheid van omwonenden en schaars natuurschoon, maar levert ook ruim 2 miljard euro op voor de schatkist.’

GroenLinks wil de snelwegplannen tot inzet van de verkiezingen maken. ‘We gaan in Rotterdam en Vlaardingen intensief campagne voeren voor het groen en gezond houden van de leefomgeving’, kondigt Bonte aan. ‘Hoe meer stemmen GroenLinks op 12 september krijgt, hoe sterker het signaal is naar een toekomstig kabinet dat de snelwegplannen definitief van de baan moeten.’

Advertenties

GroenLinks wil lenteakkoord voor Rotterdam

GroenLinks-fractievoorzitter Arno Bonte roept de Rotterdamse coalitiepartijen PvdA, CDA, VVD en D66 op om een ‘lenteakkoord’ voor Rotterdam te maken. Hij wil dat de Rotterdamse politiek net als de vijfpartijencoalitie in Den Haag een bezuinigingspakket maakt waarin de pijn eerlijk wordt verdeeld en de mensen met de laagste inkomens worden ontzien.

Het stadsbestuur staat voor een bezuinigingsopgave die 150 miljoen euro hoger uitpakt dan de eerder afgesproken 500 miljoen. Donderdag en vrijdag praten burgemeester en wethouders tijdens een ‘retraite’ over de bezuinigingen. Bonte hoopt dat de meest kwetsbare Rotterdammers bij de bezuinigingen worden ontzien. “Het sociale beleid heeft in Rotterdam al genoeg klappen gekregen. Daar kan echt geen euro meer vanaf. Dan komen mensen die hulp het hardst nodig hebben in de knel te zitten.”

GroenLinks, die landelijk onderdeel uitmaakt van de vijfpartijencoalitie die het lenteakkoord sloot, zit in Rotterdam in de oppositie. Maar Bonte zegt dat de Rotterdamse GroenLinks-fractie bereid is om de bezuinigingsvoorstellen van het college te steunen als de pijn eerlijk wordt verdeeld. “Uitgangspunt voor ons is dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. We zien liever dat de recent verlaagde OZB-belasting voor dure koopwoningen weer omhoog gaat, dan dat er wordt bezuinigt op speeltuinen en het armoedebeleid.”

Net als de landelijke GroenLinks-fractie inbracht in het lenteakkoord, bepleit GroenLinks in Rotterdam een vergroening van de belastingen. Vervuilende schepen in de haven en bedrijven die veel afval produceren gaan als het aan de groene partij ligt meer betalen. Schone auto’s krijgen juist korting op hun parkeergeld. De parkeertarieven in het centrum worden verhoogd en gratis parkeren behoort voortaan tot het verleden.