Arno Bonte

Raadslid GroenLinks Rotterdam

Archief voor juni, 2012

GroenLinks Rotterdam wil raadsenquete chemie-inspecties

GroenLinks Rotterdam wil dat er een raadsenquete komt naar de kwaliteit van de inspectiediensten in de Rotterdamse haven. Fractievoorzitter Arno Bonte doet een voorstel om het zwaarste onderzoeksmiddel van de gemeenteraad in te zetten om het falen van de inspecties bij chemiebedrijven te onderzoeken.

Aanleiding voor het voorstel zijn de aanhoudende problemen bij chemiebedrijf Odfjell. Uit een vandaag geopenbaard rapport van de inspectiediensten DCMR, Arbeidsinspectie en Veiligheidsregio, blijkt dat er nog veel mis is bij het bedrijf. Zo blijkt dat sommige opslagtanks met gevaarlijke stoffen al 31 jaar lang niet zijn gecontroleerd.

GroenLinks verwijt de inspectiediensten dat ze niet eerder in actie zijn gekomen. ‘Niet alleen Odfjell is nalatig geweest, maar ook de inspectiediensten hebben grote steken laten vallen’, vindt Bonte. ‘Door onvoldoende adequaat toezicht heeft in de afgelopen decennia een levensgevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Daarmee is de veiligheid van mensen onnodig in gevaar gebracht.’

Op verzoek van GroenLinks houdt de gemeenteraad donderdag een debat over recente ontwikkelingen bij Odfjell. De fractie zal dan voorstellen de het bedrijf stil te leggen totdat de veiligheid gegarandeerd kan worden. Bonte zal dan tevens het voorstel doen om een enquetecommissie in te stellen die onderzoek gaat doen naar de chemie-inspecties in de Rotterdamse haven.

Een raadsenquete is het zwaarste onderzoeksmiddel dat de gemeenteraad in kan zetten. Tijdens de openbare verhoren van een raadsenquete kunnen, net als bij een parlementaire enquete, mensen onder ede worden verhoord. De enige raadsenquete die de Rotterdamse gemeenteraad eerder hield, ging over de miljoenenverliezen bij de bouw van de Museumparkgarage.

Zie ook de uitzending van EenVandaag over Odfjell.

Advertenties

Wat zou u doen met 10 miljoen?

De Rotterdamse fractie van GroenLinks lanceert vandaag de website ov-idee.nl waarop Rotterdamse reizigers hun ideeen kwijt kunnen voor verbetering van de dienstregeling van bussen, trams en metro’s.

Dankzij het Lenteakkoord dat GroenLinks, D66 en ChristenUnie eind mei met de regeringspartijen VVD en CDA sloten, is er volgend jaar 10 miljoen extra beschikbaar voor het Rotterdamse openbaar vervoer. GroenLinks wil dat geld investeren in een betere dienstregeling.

De Stadsregio Rotterdam, die de openbaarvervoersplannen maakt, is vooralsnog niet bereid extra geld voor de dienstregeling uit te trekken. Dat vindt GroenLinks-fractievoorzitter Arno Bonte onbegrijpelijk. “Het kabinet Rutte heeft heel veel bezuinigd op het stadsvervoer. Een deel van die bezuinigingen kunnen we met deze 10 miljoen euro ongedaan maken.”

Op de website ov-idee.nl wordt reizigers de vraag gesteld ‘wat zou u doen met 10 miljoen?’. Reizigers kunnen tram- of buslijnen kiezen die ze willen behouden of zelf ideeen invullen. GroenLinks gebruikt de ideeen voor een voorstel om de 10 miljoen euro uit het Lenteakkoord in 2013 te investeren in een betere dienstregeling.

Rotterdamse bezuinigingen raken gezondheid, gezelligheid en gelijke kansen

De bezuinigingen van het stadsbestuur gaan ten koste van de gezondheid, gezelligheid en gelijke kansen voor Rotterdammers, dat zegt GroenLinks-fractievoorzitter Arno Bonte in reactie op de vandaag gepresenteerde bezuinigingsplannen voor 2013 van het Rotterdamse college van B&W. In plaats van zo forst te bezuinigen pleit GroenLinks voor het marktconform maken van de parkeertarieven.

Het college bezuinigt in 2013 bijna 70 miljoen. Die bezuiniging komt bovenop de eerder afgesproken bezuiniging van 500 miljoen in deze collegeperiode. Het mes wordt onder andere gezet in het onderwijs, de gezondheidszorg, het programma duurzaamheid en het vergroenen van de buitenruimte. Ook zal er vanaf 2013 jaarlijks 15 miljoen euro minder beschikbaar zijn voor de Rotterdamse kunst en cultuur.

GroenLinks had liever gezien dat het college had gekozen voor het ‘gezond maken’ van de gemeentefinanciën. ‘Het is de hoogste tijd om het taboe op de spotgoedkope Rotterdamse parkeertarieven te doorbreken. We lopen daardoor als gemeente jaarlijks tientallen miljoenen euro’s mis’, zegt Bonte. Hij pleit voor het marktconform maken van de parkeertarieven. ‘Nu worden autobezitters gesubsidieerd ten koste van investeringen in een gezonde en gezellige leefomgeving’. Het college besloot bij haar aantreden juist de parkeertarieven te halveren. In de helft van Rotterdam is parkeren overigens geheel gratis.

GroenLinks gaat luchtvervuiling A13 meten

GroenLinks Rotterdam gaat de komende weken de uitstoot van stikstofdioxide meten langs de A13. De partij wil aantonen dat de voorgenomen snelheidsverhoging slecht is voor de gezondheid van omwonenden. Aanstaande zondag gaat fractievoorzitter Arno Bonte samen met bewoners van de wijk Overschie meetapparatuur plaatsen langs de stadssnelweg.

Deze week maakte VVD-minister Melanie Schultz bekend de maximumsnelheid op de A13 per 2 juli te willen verhogen van 80 naar 100 km per uur. Bonte snapt niet waarom Schultz opeens zo’n haast heeft. ‘Het lijkt er sterk op alsof de minister dit besluit er nog even snel voor de verkiezingen door wil jassen. Dat vind ik onbehoorlijk, want het gaat hier wel om de gezondheid van duizenden mensen.’

Een onderzoek naar de gezondheidseffecten van de snelheidsverhoging, dat de minister eerder beloofde, wordt nu overgeslagen. GroenLinks gaat daarom zelf de luchtkwaliteit meten. Zondag plaats Bonte samen met bewoners twee meetinstrumenten langs de weg. De meetapparatuur blijft ten minste vier weken staan. ‘We willen met de meetgegevens laten zien dat een snelheidsverhoging onverantwoord is voor de gezondheid van de mensen in Overschie. Als de minister haar besluit toch doorzet, laten we de meetapparatuur ook na 2 juli staan, zodat zichtbaar wordt wat het effect van harder rijden is op de luchtkwaliteit.’

Tien jaar geleden was de A13 de eerste snelweg in Nederland waar vanwege de luchtvervuiling een 80 km-zone werd ingevoerd. De effecten waren direct merkbaar: de concentratie van het schadelijke stikstofdioxide verminderde met 30 procent en de geluidsoverlast met een kwart. Ook nam het aantal verkeersongelukken met de helft af.

Teken de petitie voor schone lucht op max80.nl.