Arno Bonte

Raadslid GroenLinks Rotterdam

Archief voor juli, 2012

Toename vuurwerkoverlast door versoepeling vuurwerkregels

De overlast door vuurwerk zal rond de komende jaarwisseling groter zijn dan ooit. Dat verwachten de GroenLinks-raadsleden Arno Bonte (Rotterdam) en David Rietveld (Den Haag). Ze hebben daarover een brandbrief geschreven aan de Tweede Kamer.

Oorzaak van de verwachte toename van vuurwerkoverlast is de verruiming van de vuurwerkregels door staatssecretaris Joop Atsma. Vuurwerk mag voortaan op meer plekken zonder milieuvergunning worden verkocht en de maximale hoeveelheid vuurwerk die door consumenten gekocht kan worden, gaat van 10 naar 25 kilo.

Bonte en Rietveld vinden dat Atsma met de verruiming van de regels onveilige situaties in de hand werkt. ‘Elk willekeurig tankstation mag straks zonder vergunning een vuurwerkverkooppunt beginnen. Daarmee neem je onnodige risico’s.’ De raadsleden vinden ook de verruiming van de maximale hoeveelheid vuurwerk per consument ‘een verkeerd signaal’.

Volgens Bonte en Rietveld is een toenemend aantal mensen de jaarlijkse vuurwerkoverlast beu en zou het afsteken van vuurwerk juist aan banden moeten worden gelegd. Volgens Atsma blijkt daarvoor onvoldoende draagvlak te zijn. Hij beroept zich daarbij op de uitkomsten van een onderzoek dat hij liet doen door TNS NIPO en waarvan hij de cijfers donderdag naar buiten bracht.

De GroenLinksers vinden dat Atsma ‘selectief shopt’ in zijn eigen onderzoek. ‘Een meerderheid van de ondervraagden geeft weliswaar aan vuurwerk met Oud en Nieuw een waardevolle traditie te vinden, maar Atsma vergeet te zeggen dat er ook een meerderheid is voor een modernisering van de vuurwerktraditie’.

Vier jaar geleden deden Bonte en Rietveld met het burgerinitiatief ‘Meer plezier met minder vuurwerk’ een voorstel om het afsteken van consumentenvuurwerk te verbieden en in plaats daarvan met professionele vuurwerkshows het nieuwe jaar in te luiden. Dat voorstel vindt volgens het onderzoek van TNS NIPO brede weerklank: 60 procent van de ondervraagden staat ‘tamelijk positief’ tot ‘zeer positief’ tegenover een profesionele vuurwerkshow als alternatief voor de huidige vuurwerkpraktijk.

Advertenties