Arno Bonte

Raadslid GroenLinks Rotterdam

Archief voor Persberichten

Uitzetcentrum Rotterdam vertoont trekjes van Guantanamo Bay

uitzetcentrum

Het uitzetcentrum op Rotterdam The Hague Airport vertoont trekjes van het omstreden Amerikaanse gevangenenkamp Guantanamo Bay. Dat zegt fractievoorzitter Arno Bonte van GroenLinks in Rotterdam. Bonte bracht vrijdag samen met raadslid Nourdin el Ouali en Tweede Kamerlid Linda Voorman een bezoek aan het detentiecentrum en sprak met enkele vluchtelingen die er opgesloten zitten. Hij is geschokt.

Volgens de politicus worden de gevangenen onmenselijk behandeld. ‘Ze zijn hier zonder verblijfspapieren, maar hebben verder niets verkeerd gedaan. Mensen zitten hier maximaal 18 maanden, zonder proces en zonder dat ze iets te horen krijgen’, zegt Bonte. ‘Zoiets kan niet in een rechtsstaat als Nederland.’ Mensen die geen zicht hebben op terugkeer naar het land van herkomst zouden sowieso niet in het uitzetcentrum terecht moeten komen, vindt Bonte. Toch gebeurt dat volgens hem.

Sinds 30 april is er een hongerstaking gaande in het detentiecentrum Rotterdam. Opgesloten vluchtelingen protesteren zo tegen hun behandeling. Volgens hen zijn enkele hongerstakers mishandeld door bewakers en medewerkers van het Intern Bijstandsteam in het detentiecentrum Rotterdam. Vertrouwensarts Elcke Bonsen, die één van de vluchtelingen bijstaat, bevestigt dat verhaal. Haar cliënt, de honger -en dorststaker Bah uit Guinee, kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag klappen en trappen van bewakers en werd naakt afgevoerd naar een speciale beheersafdeling.

Eén van de problemen is volgens Bonte dat in het centrum particuliere beveiligers rondlopen. ‘Die weten totaal niet wat de rechten van gevangenen zijn, wat je wel en niet mag doen.’ Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad sprak zich donderdag uit voor het humaner maken van het detentieregime in uitzetcentrum Rotterdam.

Advertenties

Rotterdam wil gemeentelijke wietkwekerij

cannabis

De gemeenteraad van Rotterdam wil dat er legale wietplantages komen aan de rand van de stad. Dat moet onveilige teelt van wiet van brandgevaarlijke wietplantages in woonwijken voorkomen. Een meerderheid van de raad stemde voor een motie van GroenLinks en D66 om bij het kabinet voor die mogelijkheid te pleiten.

De strijd tegen illegale wietplantages kost volgens GroenLinks-fractievoorzitter Arno Bonte teveel politie-inzet en levert te weinig resultaat op. ‘Het is een waterbedeffect. Op het moment dat de politie een illegale plantage van de ene zolder ontmantelt, komt er op een zolder elders in de stad weer eentje bij.’

Een gemeentelijke wietplantage maakt volgens een meerderheid van de Rotterdamse raad een eind aan het tweeslachtige drugsbeleid. ‘Coffeeshops mogen wel wiet vérkopen, maar mogen het niet ínkopen. Daardoor blijft de teelt van wiet in het illegale circuit, met alle risico’s van dien’, zegt Bonte. ‘Met een gemeentelijke wietplantage voorkom je onveilige situaties en hou je controle op de kwaliteit van de wiet.’

De gemeente stemde ook voor een motie van GroenLinks om de loopafstand tussen coffeeshops en scholen niet op te rekken. Het kabinet wil een minimale loopafstand van 350 meter van coffeeshops tot scholen. In Rotterdam is die afstand nu 250 meter. Als gevolg van de aanscherping zouden ruim 10 Rotterdamse coffeeshops hun deuren moeten sluiten. De raad sprak zich uit om het aantal van 45 Rotterdamse coffeeshops op peil te houden, om straathandel te voorkomen.

Bekijk hier het item over de gemeentelijke wietplantage op RTL Nieuws.

GroenLinks Rotterdam wil raadsenquete chemie-inspecties

GroenLinks Rotterdam wil dat er een raadsenquete komt naar de kwaliteit van de inspectiediensten in de Rotterdamse haven. Fractievoorzitter Arno Bonte doet een voorstel om het zwaarste onderzoeksmiddel van de gemeenteraad in te zetten om het falen van de inspecties bij chemiebedrijven te onderzoeken.

Aanleiding voor het voorstel zijn de aanhoudende problemen bij chemiebedrijf Odfjell. Uit een vandaag geopenbaard rapport van de inspectiediensten DCMR, Arbeidsinspectie en Veiligheidsregio, blijkt dat er nog veel mis is bij het bedrijf. Zo blijkt dat sommige opslagtanks met gevaarlijke stoffen al 31 jaar lang niet zijn gecontroleerd.

GroenLinks verwijt de inspectiediensten dat ze niet eerder in actie zijn gekomen. ‘Niet alleen Odfjell is nalatig geweest, maar ook de inspectiediensten hebben grote steken laten vallen’, vindt Bonte. ‘Door onvoldoende adequaat toezicht heeft in de afgelopen decennia een levensgevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Daarmee is de veiligheid van mensen onnodig in gevaar gebracht.’

Op verzoek van GroenLinks houdt de gemeenteraad donderdag een debat over recente ontwikkelingen bij Odfjell. De fractie zal dan voorstellen de het bedrijf stil te leggen totdat de veiligheid gegarandeerd kan worden. Bonte zal dan tevens het voorstel doen om een enquetecommissie in te stellen die onderzoek gaat doen naar de chemie-inspecties in de Rotterdamse haven.

Een raadsenquete is het zwaarste onderzoeksmiddel dat de gemeenteraad in kan zetten. Tijdens de openbare verhoren van een raadsenquete kunnen, net als bij een parlementaire enquete, mensen onder ede worden verhoord. De enige raadsenquete die de Rotterdamse gemeenteraad eerder hield, ging over de miljoenenverliezen bij de bouw van de Museumparkgarage.

Zie ook de uitzending van EenVandaag over Odfjell.

Wat zou u doen met 10 miljoen?

De Rotterdamse fractie van GroenLinks lanceert vandaag de website ov-idee.nl waarop Rotterdamse reizigers hun ideeen kwijt kunnen voor verbetering van de dienstregeling van bussen, trams en metro’s.

Dankzij het Lenteakkoord dat GroenLinks, D66 en ChristenUnie eind mei met de regeringspartijen VVD en CDA sloten, is er volgend jaar 10 miljoen extra beschikbaar voor het Rotterdamse openbaar vervoer. GroenLinks wil dat geld investeren in een betere dienstregeling.

De Stadsregio Rotterdam, die de openbaarvervoersplannen maakt, is vooralsnog niet bereid extra geld voor de dienstregeling uit te trekken. Dat vindt GroenLinks-fractievoorzitter Arno Bonte onbegrijpelijk. “Het kabinet Rutte heeft heel veel bezuinigd op het stadsvervoer. Een deel van die bezuinigingen kunnen we met deze 10 miljoen euro ongedaan maken.”

Op de website ov-idee.nl wordt reizigers de vraag gesteld ‘wat zou u doen met 10 miljoen?’. Reizigers kunnen tram- of buslijnen kiezen die ze willen behouden of zelf ideeen invullen. GroenLinks gebruikt de ideeen voor een voorstel om de 10 miljoen euro uit het Lenteakkoord in 2013 te investeren in een betere dienstregeling.

Rotterdamse bezuinigingen raken gezondheid, gezelligheid en gelijke kansen

De bezuinigingen van het stadsbestuur gaan ten koste van de gezondheid, gezelligheid en gelijke kansen voor Rotterdammers, dat zegt GroenLinks-fractievoorzitter Arno Bonte in reactie op de vandaag gepresenteerde bezuinigingsplannen voor 2013 van het Rotterdamse college van B&W. In plaats van zo forst te bezuinigen pleit GroenLinks voor het marktconform maken van de parkeertarieven.

Het college bezuinigt in 2013 bijna 70 miljoen. Die bezuiniging komt bovenop de eerder afgesproken bezuiniging van 500 miljoen in deze collegeperiode. Het mes wordt onder andere gezet in het onderwijs, de gezondheidszorg, het programma duurzaamheid en het vergroenen van de buitenruimte. Ook zal er vanaf 2013 jaarlijks 15 miljoen euro minder beschikbaar zijn voor de Rotterdamse kunst en cultuur.

GroenLinks had liever gezien dat het college had gekozen voor het ‘gezond maken’ van de gemeentefinanciën. ‘Het is de hoogste tijd om het taboe op de spotgoedkope Rotterdamse parkeertarieven te doorbreken. We lopen daardoor als gemeente jaarlijks tientallen miljoenen euro’s mis’, zegt Bonte. Hij pleit voor het marktconform maken van de parkeertarieven. ‘Nu worden autobezitters gesubsidieerd ten koste van investeringen in een gezonde en gezellige leefomgeving’. Het college besloot bij haar aantreden juist de parkeertarieven te halveren. In de helft van Rotterdam is parkeren overigens geheel gratis.

GroenLinks gaat luchtvervuiling A13 meten

GroenLinks Rotterdam gaat de komende weken de uitstoot van stikstofdioxide meten langs de A13. De partij wil aantonen dat de voorgenomen snelheidsverhoging slecht is voor de gezondheid van omwonenden. Aanstaande zondag gaat fractievoorzitter Arno Bonte samen met bewoners van de wijk Overschie meetapparatuur plaatsen langs de stadssnelweg.

Deze week maakte VVD-minister Melanie Schultz bekend de maximumsnelheid op de A13 per 2 juli te willen verhogen van 80 naar 100 km per uur. Bonte snapt niet waarom Schultz opeens zo’n haast heeft. ‘Het lijkt er sterk op alsof de minister dit besluit er nog even snel voor de verkiezingen door wil jassen. Dat vind ik onbehoorlijk, want het gaat hier wel om de gezondheid van duizenden mensen.’

Een onderzoek naar de gezondheidseffecten van de snelheidsverhoging, dat de minister eerder beloofde, wordt nu overgeslagen. GroenLinks gaat daarom zelf de luchtkwaliteit meten. Zondag plaats Bonte samen met bewoners twee meetinstrumenten langs de weg. De meetapparatuur blijft ten minste vier weken staan. ‘We willen met de meetgegevens laten zien dat een snelheidsverhoging onverantwoord is voor de gezondheid van de mensen in Overschie. Als de minister haar besluit toch doorzet, laten we de meetapparatuur ook na 2 juli staan, zodat zichtbaar wordt wat het effect van harder rijden is op de luchtkwaliteit.’

Tien jaar geleden was de A13 de eerste snelweg in Nederland waar vanwege de luchtvervuiling een 80 km-zone werd ingevoerd. De effecten waren direct merkbaar: de concentratie van het schadelijke stikstofdioxide verminderde met 30 procent en de geluidsoverlast met een kwart. Ook nam het aantal verkeersongelukken met de helft af.

Teken de petitie voor schone lucht op max80.nl.

Uitstel snelwegplannen goed voor natuur en gezondheid

Het uitstel van besluitvorming over de aanleg van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen en de snelweg A13/A16 ten noorden van Rotterdam is goed nieuws voor de Rotterdamse natuur en de gezondheid van omwonenden. Dat vindt fractievoorzitter Arno Bonte van GroenLinks Rotterdam. Hij hoopt dat uitstel van de snelwegprojecten uiteindelijk leidt tot afstel..

De Tweede Kamer besloot vandaag om een besluit over de snelwegplannen pas na de verkiezingen te nemen. ‘Een nieuw kabinet kan nu opnieuw nut en noodzaak van de plannen afwegen’, zegt Bonte. ‘Het schrappen van de snelwegplannen spaart niet alleen de gezondheid van omwonenden en schaars natuurschoon, maar levert ook ruim 2 miljard euro op voor de schatkist.’

GroenLinks wil de snelwegplannen tot inzet van de verkiezingen maken. ‘We gaan in Rotterdam en Vlaardingen intensief campagne voeren voor het groen en gezond houden van de leefomgeving’, kondigt Bonte aan. ‘Hoe meer stemmen GroenLinks op 12 september krijgt, hoe sterker het signaal is naar een toekomstig kabinet dat de snelwegplannen definitief van de baan moeten.’