Arno Bonte

Raadslid GroenLinks Rotterdam

GroenLinks Rotterdam wil raadsenquete chemie-inspecties

GroenLinks Rotterdam wil dat er een raadsenquete komt naar de kwaliteit van de inspectiediensten in de Rotterdamse haven. Fractievoorzitter Arno Bonte doet een voorstel om het zwaarste onderzoeksmiddel van de gemeenteraad in te zetten om het falen van de inspecties bij chemiebedrijven te onderzoeken.

Aanleiding voor het voorstel zijn de aanhoudende problemen bij chemiebedrijf Odfjell. Uit een vandaag geopenbaard rapport van de inspectiediensten DCMR, Arbeidsinspectie en Veiligheidsregio, blijkt dat er nog veel mis is bij het bedrijf. Zo blijkt dat sommige opslagtanks met gevaarlijke stoffen al 31 jaar lang niet zijn gecontroleerd.

GroenLinks verwijt de inspectiediensten dat ze niet eerder in actie zijn gekomen. ‘Niet alleen Odfjell is nalatig geweest, maar ook de inspectiediensten hebben grote steken laten vallen’, vindt Bonte. ‘Door onvoldoende adequaat toezicht heeft in de afgelopen decennia een levensgevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Daarmee is de veiligheid van mensen onnodig in gevaar gebracht.’

Op verzoek van GroenLinks houdt de gemeenteraad donderdag een debat over recente ontwikkelingen bij Odfjell. De fractie zal dan voorstellen de het bedrijf stil te leggen totdat de veiligheid gegarandeerd kan worden. Bonte zal dan tevens het voorstel doen om een enquetecommissie in te stellen die onderzoek gaat doen naar de chemie-inspecties in de Rotterdamse haven.

Een raadsenquete is het zwaarste onderzoeksmiddel dat de gemeenteraad in kan zetten. Tijdens de openbare verhoren van een raadsenquete kunnen, net als bij een parlementaire enquete, mensen onder ede worden verhoord. De enige raadsenquete die de Rotterdamse gemeenteraad eerder hield, ging over de miljoenenverliezen bij de bouw van de Museumparkgarage.

Zie ook de uitzending van EenVandaag over Odfjell.

Advertenties

Wat zou u doen met 10 miljoen?

De Rotterdamse fractie van GroenLinks lanceert vandaag de website ov-idee.nl waarop Rotterdamse reizigers hun ideeen kwijt kunnen voor verbetering van de dienstregeling van bussen, trams en metro’s.

Dankzij het Lenteakkoord dat GroenLinks, D66 en ChristenUnie eind mei met de regeringspartijen VVD en CDA sloten, is er volgend jaar 10 miljoen extra beschikbaar voor het Rotterdamse openbaar vervoer. GroenLinks wil dat geld investeren in een betere dienstregeling.

De Stadsregio Rotterdam, die de openbaarvervoersplannen maakt, is vooralsnog niet bereid extra geld voor de dienstregeling uit te trekken. Dat vindt GroenLinks-fractievoorzitter Arno Bonte onbegrijpelijk. “Het kabinet Rutte heeft heel veel bezuinigd op het stadsvervoer. Een deel van die bezuinigingen kunnen we met deze 10 miljoen euro ongedaan maken.”

Op de website ov-idee.nl wordt reizigers de vraag gesteld ‘wat zou u doen met 10 miljoen?’. Reizigers kunnen tram- of buslijnen kiezen die ze willen behouden of zelf ideeen invullen. GroenLinks gebruikt de ideeen voor een voorstel om de 10 miljoen euro uit het Lenteakkoord in 2013 te investeren in een betere dienstregeling.

Rotterdamse bezuinigingen raken gezondheid, gezelligheid en gelijke kansen

De bezuinigingen van het stadsbestuur gaan ten koste van de gezondheid, gezelligheid en gelijke kansen voor Rotterdammers, dat zegt GroenLinks-fractievoorzitter Arno Bonte in reactie op de vandaag gepresenteerde bezuinigingsplannen voor 2013 van het Rotterdamse college van B&W. In plaats van zo forst te bezuinigen pleit GroenLinks voor het marktconform maken van de parkeertarieven.

Het college bezuinigt in 2013 bijna 70 miljoen. Die bezuiniging komt bovenop de eerder afgesproken bezuiniging van 500 miljoen in deze collegeperiode. Het mes wordt onder andere gezet in het onderwijs, de gezondheidszorg, het programma duurzaamheid en het vergroenen van de buitenruimte. Ook zal er vanaf 2013 jaarlijks 15 miljoen euro minder beschikbaar zijn voor de Rotterdamse kunst en cultuur.

GroenLinks had liever gezien dat het college had gekozen voor het ‘gezond maken’ van de gemeentefinanciën. ‘Het is de hoogste tijd om het taboe op de spotgoedkope Rotterdamse parkeertarieven te doorbreken. We lopen daardoor als gemeente jaarlijks tientallen miljoenen euro’s mis’, zegt Bonte. Hij pleit voor het marktconform maken van de parkeertarieven. ‘Nu worden autobezitters gesubsidieerd ten koste van investeringen in een gezonde en gezellige leefomgeving’. Het college besloot bij haar aantreden juist de parkeertarieven te halveren. In de helft van Rotterdam is parkeren overigens geheel gratis.

GroenLinks gaat luchtvervuiling A13 meten

GroenLinks Rotterdam gaat de komende weken de uitstoot van stikstofdioxide meten langs de A13. De partij wil aantonen dat de voorgenomen snelheidsverhoging slecht is voor de gezondheid van omwonenden. Aanstaande zondag gaat fractievoorzitter Arno Bonte samen met bewoners van de wijk Overschie meetapparatuur plaatsen langs de stadssnelweg.

Deze week maakte VVD-minister Melanie Schultz bekend de maximumsnelheid op de A13 per 2 juli te willen verhogen van 80 naar 100 km per uur. Bonte snapt niet waarom Schultz opeens zo’n haast heeft. ‘Het lijkt er sterk op alsof de minister dit besluit er nog even snel voor de verkiezingen door wil jassen. Dat vind ik onbehoorlijk, want het gaat hier wel om de gezondheid van duizenden mensen.’

Een onderzoek naar de gezondheidseffecten van de snelheidsverhoging, dat de minister eerder beloofde, wordt nu overgeslagen. GroenLinks gaat daarom zelf de luchtkwaliteit meten. Zondag plaats Bonte samen met bewoners twee meetinstrumenten langs de weg. De meetapparatuur blijft ten minste vier weken staan. ‘We willen met de meetgegevens laten zien dat een snelheidsverhoging onverantwoord is voor de gezondheid van de mensen in Overschie. Als de minister haar besluit toch doorzet, laten we de meetapparatuur ook na 2 juli staan, zodat zichtbaar wordt wat het effect van harder rijden is op de luchtkwaliteit.’

Tien jaar geleden was de A13 de eerste snelweg in Nederland waar vanwege de luchtvervuiling een 80 km-zone werd ingevoerd. De effecten waren direct merkbaar: de concentratie van het schadelijke stikstofdioxide verminderde met 30 procent en de geluidsoverlast met een kwart. Ook nam het aantal verkeersongelukken met de helft af.

Teken de petitie voor schone lucht op max80.nl.

Uitstel snelwegplannen goed voor natuur en gezondheid

Het uitstel van besluitvorming over de aanleg van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen en de snelweg A13/A16 ten noorden van Rotterdam is goed nieuws voor de Rotterdamse natuur en de gezondheid van omwonenden. Dat vindt fractievoorzitter Arno Bonte van GroenLinks Rotterdam. Hij hoopt dat uitstel van de snelwegprojecten uiteindelijk leidt tot afstel..

De Tweede Kamer besloot vandaag om een besluit over de snelwegplannen pas na de verkiezingen te nemen. ‘Een nieuw kabinet kan nu opnieuw nut en noodzaak van de plannen afwegen’, zegt Bonte. ‘Het schrappen van de snelwegplannen spaart niet alleen de gezondheid van omwonenden en schaars natuurschoon, maar levert ook ruim 2 miljard euro op voor de schatkist.’

GroenLinks wil de snelwegplannen tot inzet van de verkiezingen maken. ‘We gaan in Rotterdam en Vlaardingen intensief campagne voeren voor het groen en gezond houden van de leefomgeving’, kondigt Bonte aan. ‘Hoe meer stemmen GroenLinks op 12 september krijgt, hoe sterker het signaal is naar een toekomstig kabinet dat de snelwegplannen definitief van de baan moeten.’

GroenLinks wil lenteakkoord voor Rotterdam

GroenLinks-fractievoorzitter Arno Bonte roept de Rotterdamse coalitiepartijen PvdA, CDA, VVD en D66 op om een ‘lenteakkoord’ voor Rotterdam te maken. Hij wil dat de Rotterdamse politiek net als de vijfpartijencoalitie in Den Haag een bezuinigingspakket maakt waarin de pijn eerlijk wordt verdeeld en de mensen met de laagste inkomens worden ontzien.

Het stadsbestuur staat voor een bezuinigingsopgave die 150 miljoen euro hoger uitpakt dan de eerder afgesproken 500 miljoen. Donderdag en vrijdag praten burgemeester en wethouders tijdens een ‘retraite’ over de bezuinigingen. Bonte hoopt dat de meest kwetsbare Rotterdammers bij de bezuinigingen worden ontzien. “Het sociale beleid heeft in Rotterdam al genoeg klappen gekregen. Daar kan echt geen euro meer vanaf. Dan komen mensen die hulp het hardst nodig hebben in de knel te zitten.”

GroenLinks, die landelijk onderdeel uitmaakt van de vijfpartijencoalitie die het lenteakkoord sloot, zit in Rotterdam in de oppositie. Maar Bonte zegt dat de Rotterdamse GroenLinks-fractie bereid is om de bezuinigingsvoorstellen van het college te steunen als de pijn eerlijk wordt verdeeld. “Uitgangspunt voor ons is dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. We zien liever dat de recent verlaagde OZB-belasting voor dure koopwoningen weer omhoog gaat, dan dat er wordt bezuinigt op speeltuinen en het armoedebeleid.”

Net als de landelijke GroenLinks-fractie inbracht in het lenteakkoord, bepleit GroenLinks in Rotterdam een vergroening van de belastingen. Vervuilende schepen in de haven en bedrijven die veel afval produceren gaan als het aan de groene partij ligt meer betalen. Schone auto’s krijgen juist korting op hun parkeergeld. De parkeertarieven in het centrum worden verhoogd en gratis parkeren behoort voortaan tot het verleden.

Tweederde Nederlanders voor vuurwerkverbod

Tweederde van de Nederlanders is voor een verbod op consumentenvuurwerk. Dat blijkt uit een peiling van onderzoeksbureau No Ties in opdracht van de GroenLinks-raadsleden Arno Bonte (Rotterdam) en David Rietveld (Den Haag). Uit het onderzoek blijkt ook dat driekwart van de Nederlanders vuurwerk ziet als bron van overlast.

Op de vraag ‘bent u voor een verbod op vuurwerk voor particulieren?’ antwoordde 64 procent bevestigend, 33 procent is het daar niet mee eens. Van de voorstanders van een vuurwerkverbod wil tweederde dat er dan wel professionele vuurwerkshows worden georganiseerd. Opvallend is dat er bij de kiezers van alle partijen een meerderheid voor een vuurwerkverbod is. GroenLinks scoort met 78 procent voorstanders het hoogst, regeringspartijen CDA en VVD scoren het laagst, maar ook daar is er met 57 procent een ruime meerderheid voor een verbod.

Bonte en Rietveld zien de uitkomsten van het onderzoek als steun in de rug voor hun lobby om bij de jaarwisseling alleen nog professionele vuurwerkshows toe te staan. In 2009 verzamelden ze 65.000 handtekeningen voor een burgerinitiatief voor een verbod op consumentenvuurwerk. ‘Mensen zijn de overlast en ongelukken meer dan zat. De overgrote meerderheid van de Nederlanders wil dat Oud en Nieuw weer een feestje wordt’.

De raadsleden dringen er bij de landelijke politiek op aan om ‘het taboe op het vuurwerkverbod’ te doorbreken. “De houdbaarheidsdatum van de Nederlandse vuurwerktraditie is verlopen. Het is hoog tijd dat die traditie wordt gemoderniseerd.” Ze hebben minister Opstelten gevraagd om gemeenten in ieder geval zelf de mogelijkheid te geven een plaatselijk verbod op het afsteken van vuurwerk in te kunnen stellen.

Uit het onderzoek blijkt volgens Bonte en Rietveld dat een verbod op consumentenvuurwerk goed te handhaven is: 93 procent van de Nederlanders geeft aan zich daaraan te zullen houden, slechts 7 procent zou toch aan vuurwerk proberen te komen en dat afsteken. Van de ondervraagden zegt 22 procent een professionele vuurwerkshow te gaan bezoeken, als die met Oud en Nieuw in hun gemeente wordt georganiseerd.